• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

dotyczy umów podpisanych na nowy rok szkolny 2021/2022:

  • opłata weryfikacyjna: 100 zł, uiszczona przed rozmową weryfikacyjną,
  • opłata rekrutacyjna: 1800 zł, płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy (istnieje możliwość rozłożenia opłaty rekrutacyjnej na II raty),
  • miesięczne czesne: 720 zł – w klasie zerowej, 850 zł w klasach I-VIII, płatne do 10 dnia każdego miesiąca 12 miesięcy w roku.

Wpłat czesnego można dokonywać w biurze w pok. 103A (parter w segmencie "A" budynku, w Sobieskim) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy: Educo BSH Sp. z o. o.  96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, PKO BP S.A. IV o/Lublin.
Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka w tytule przelewu.

Kontakt z księgowością:
Beata Tkaczyk, pok. 104A, tel. 81 524-70-85 (w godz. 7.30-15.30), beata.tkaczyk@sfera.lublin.pl   
Bożena Drąg, pok. 102A, tel. 81 524-70-83 (w godz. 12.00-16.00), bozena.drag@sfera.lublin.pl  

Wpłaty za obiady są przyjmowane wyłącznie na konto bankowe dostawcy wyżywienia:
Symfonia Smaku,  15 1020 3147 0000 8102 0127 6351
Tytułem: imię i nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza uczeń

Kontakt ws. obiadów:
Ewelina Sawka, sekretariat szkoły podstawowej, tel. 785-885-300 (w godz. 8.00-15.00), ewelina.sawka@sfera.lublin.pl

Rekrutacja