• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

Rekrutacja do klas „0”

Przyjęcie dziecka do klasy zerowej odbywa się na podstawie rozmowy weryfikacyjnej, organizowanej w terminie ustalonym z rodzicami.  Aby umówić się na spotkanie, należy:

 • zatelefonować lub przyjść osobiście do sekretariatu szkoły w celu dokonania zapisu
  LUB
 • wydrukować  kwestionariusz osobowy kandydata (LINK), wypełnić i przesłać skan na adres mailowy chrobry@sfera.lublin.pl,
 • uiścić opłatę weryfikacyjną w wysokości 100 zł, na konto szkoły 96 1020 3176 0000 5502 0152 3562 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka).

Podczas rozmowy weryfikacyjnej sprawdzimy:

 • umiejętność analizy i syntezy,
 • umiejętność wypowiadania się,
 • podstawowe umiejętności logiczne i matematyczne,
 • zdolność zapamiętywania i spostrzegania,
 • gotowość do współpracy i podejmowania zadań,
 • stopień samodzielności oraz wytrwałości w wykonywaniu pracy.

Rekrutacja do klas I-VIII

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjęcia do klas I-VIII odbywają się na podstawie indywidualnego egzaminu wewnętrznego. Aby umówić się na spotkanie, należy:

 • przesłać na adres szkoły chrobry@sfera.lublin.pl w formie skanu:  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (LINK) oraz dokumenty potwierdzające przebieg nauczania (świadectwo z poprzedniego roku szkolnego LUB wydruku ocen semestralnych LUB wydruku ocen bieżących),
 • dostarczyć osobiście ww. dokumenty do sekretariatu szkoły – kwestionariusz osobowy kandydata można wypełnić na miejscu.

Rekrutacja