• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 4-8


Słowa mają moc Słowa mają moc! (klasy 4-6)
Warsztaty pisarskie dla uczniów – ćwiczenia doskonalące różne formy wypowiedzi. Uczniowie poznają różne funkcje języka. Uczą się odróżniać opinie od faktów. Poznają sposoby manipulacji językowej.

Konsultacje Konsultacje (klasy 4-6) – nauka pod okiem nauczycieli różnych przedmiotów. Możliwość indywidualnej rozmowy, wyjaśnienia wątpliwości lub trudnych zagadnień, uzupełnienia zaległości.

Muzyczna Sfera Muzyczna Sfera (klasy 4-6)
chór szkolny - ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, praca nad repertuarem wielogłosowym, występy szkolne i pozaszkolne

Byle do przerwy „Byle do przerwy” - spotkania w redakcji (klasy 4-6)
Nie masz szczególnych oporów przed pisaniem? Chętnie dzielisz się z innymi swoimi pomysłami?
Lubisz spotkania z ciekawymi ludźmi?
Przyjdź do nas!
Poznasz tu: świat mediów i tajniki dziennikarstwa, ciekawych, kreatywnych ludzi, sposoby pozyskiwania informacji. Odkryjesz w sobie: własne możliwości redaktorskie, talent pisarski, duszę dziennikarza. Koło dziennikarskie zaprasza!

rugby Rugby Tag (klasy 4-6)
Podczas zajęć uczniowie trenują bezkontaktową grę w rugby, która uczy koordynacji wzrokowo ruchowej oraz podstawowych zasad i nawyków w rugby. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Rugby Tag mają przyczepione na wysokości bioder kolorowe taśmy i szarfy (Tag). Zatrzymanie przeciwnika polega na zerwaniu szarfy (Tag).
Rugby Tag to rekreacyjna aktywność ruchowa stanowiąca rodzaj czynnego odpoczynku dla uczniów oraz rozrywkę. Zwiększa aktywność uczniów, rozładowując stany napięcia układu nerwowego, nagromadzone podczas wysiłku umysłowego w toku zajęć szkolnych. Uczeń pozna zasady zdrowej rywalizacji w duchu fair play oraz dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

sfera sportu Sfera sportu (klasy 4-6)
Zajęcia ogólnorozwojowe oparte na grach i zabawach ruchowych. W programie nauka podstawowych elementów techniki halowych gier zespołowych, nauka gry i jej przepisów. Uczniowie zwiększają swoją sprawność ogólną oraz nabywają konkretne umiejętności w zakresie halowych gier zespołowych, aktywnie spędzając czas i ucząc się współpracy w grupie.

sfera sztuki Sfera sztuki (klasy 4-6)
Świat bez sztuk plastycznych byłby szary, smutny, pozbawiony wszelkich emocji i doznań estetycznych. Nigdy się na to nie zgodzimy! Nadszedł czas na SFERĘ SZTUKI. Wiem, że potraficie i chcecie tworzyć. Proponuję zajęcia, podczas których poznamy wszystkie techniki plastyczne. Będziemy zatem malować obrazy na płótnie, lepić w glinie samoutwardzalnej, malować na szkle, tworzyć grafiki i rysować węglem. Będziemy szyć, dekorować koszulki bawełniane, projektować maskotki i kukiełki. Stworzymy własne projekty i elementy scenografii. Udekorujemy drewniane szkatułki techniką decoupage, stworzymy formy dekoracyjne i okolicznościowe i oczywiście formy przestrzenne...i jeszcze reliefy z wykorzystaniem różnych materiałów...i jeszcze…..pomysłów mam milion..Pamiętajcie, poznawanie i rozumienie sztuki, poznawanie własnych możliwości to najwspanialsza przygoda, jaką możemy przeżyć. Zapraszam serdecznie.

math2  Laboratorium matematyczne (klasa 4)
Podczas zajęć uczniowie  odkrywają matematykę w praktyczny sposób. Poznają jednostki w ramach działań praktycznych (budowanie, przelewanie, wycinanie, porównywanie, przeliczanie). Uczą się ułamków, układając, dzieląc, porównując. Odnajdują geometrię w świecie (budują, wycinają, mierzą, używają przyrządów). Wykorzystują gry, układanki, klocki.

jak mowic nie Jak mówić „nie”? (klasy 4)  
Podczas warsztatów uczniowie ćwiczą zachowania asertywne w różnych sytuacjach społecznych - wyrażają swoje uczucia, postawy, opinie, pragnienia w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby.
Uczniowie ćwiczą różne aspekty procesu komunikacji: nawiązywanie kontaktu, uważne słuchanie, komunikowanie potrzeb, konstruktywne porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych. Uczeń ma świadomość własnych praw w kontaktach społecznych, umie ich bronić szanując jednocześnie prawa i godność innych osób, potrafi konstruktywnie porozumiewać się z innymi ludźmi w różnych sytuacjach życiowych.

klub mlodych odkrywcow Klub Młodych Odkrywców (klasy 4)
To zajęcia naukowe wychodzące naprzeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi dotyczących tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Poprzez obserwację i eksperymenty wchodzą w świat fizyki, chemii i biologii. Poznają właściwości powietrza i wody. Mogą dowiedzieć się dlaczego herbata jaśnieje po dodania plasterka cytryny. Sprawdzą, czym jest siła magnetyczna. Przeprowadzą wiele różnorodnych doświadczeń. Uczniowie mają również możliwość zaproponować temat, jaki chcieliby podjąć w trakcie zajęć.

grafika Grafika komputerowa – podstawy (klasy 4)
Nauka podstaw pracy w programach, paint, pixlr gimp. Praca na warstwach, zastosowanie masek i narzędzi do selekcji. Tworzenie fotomontażu, retuszu i własnych kompozycji.

detektywi historii Detektywi historii (klasy 4)
Twórcze zajęcia, czerpiące wzorce z nauk pomocniczych historii.
Np. tworzenie „starego” papieru i dokumentów, papirusów, zwojów pergaminowych; mumii; makiet budowli starożytnych lub średniowiecznych; próby pisania piórem ptasim; tworzenie karykatur władców; zabawy w archeologów – restaurowanie rozbitego naczynia, tworzenie naczyń z masy solnej; tworzenie dawnej biżuterii, projektowanie strojów z epoki itp.

spielmeister Spielmeister (klasy 4)
Na zajęcia zapraszam osoby, które lubią grać w różne gry - w gry planszowe, karciane, memory i inne. Jeśli masz ochotę wymyślić, przygotować własną grę, a potem zagrać w nią z koleżankami i kolegami - to są to zajęcia dla Ciebie. Będziesz mieć okazję utrwalić słownictwo z lekcji, rozwijać swoją kreatywność, ćwiczyć umiejętność pracy w zespole. Na koniec semestru zorganizujemy szkolny turniej gier przygotowanych przez Was.

theater Theater-AG (klasy 4)
Ćwiczymy sprawność mówienia,  porozumiewania się w języku niemieckim, przygotowując i prezentując scenki sytuacyjne. Opracowujemy scenariusze, przygotowujemy krótkie przedstawienia w języku niemieckim, rozwijamy wyobraźnię i umiejętność komunikacji.

discover english Discover English (klasy 4)
Podczas zajęć uczniowie odkrywają język angielski poprzez rozwijanie podstawowych sprawności językowych oraz przygotowują się do certyfikatu YLE.

mat sledztwo Matematyczne śledztwo (klasy 5)
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, aktywizowanie ucznia oraz zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów podczas rozwiązywania zagadek matematycznych i zadań logicznych.

historia na wesolo Studio historii na wesoło (klasy 5)
Zajęcia twórczo-poznawcze. Wnikliwa analiza wybranych wydarzeń historycznych (historia nieznana, ciekawa, niewyjaśniona) a następnie w twórczej formie przedstawienie danego zagadnienia. Np. scenki kabaretu historycznego, prace plastyczne, próba badania danego zagadnienia na podstawie faktów i źródeł.

grafika 5 Kurs grafiki komputerowej (klasy 5)
Nauka podstaw pracy w programach, paint, pixlr gimp. Praca na warstwach, zastosowanie masek i narzędzi do selekcji. Tworzenie fotomontażu, retuszu i własnych kompozycji. Tworzenie animacji w programie Adobe Flash, Alligator Flash Designer, Pivot. Tworzenie animacji poklatkowej.

robotyka Robotyka lego Mind Strorm EV3 (klasy 5)
Budowanie  prostych zestawów robotów lego Mind Strorm EV3. Nauka kodowania i programowania zbudowanych robotów.

yle YLE Certificate (klasa 5)
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do przystąpienia do testu Cambridge English Qualifications dla dzieci. W czasie zajęć powtarzamy, ćwiczymy i utrwalamy słownictwo i struktury gramatyczne wymagane na teście. Doskonalimy wszystkie sprawności językowe z których składa się test – słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie

orzel Orzeł czy reszka? (klasy 5-6)
Poznamy ciekawe gry matematyczne. Docelowo chciałabym, żebyśmy spróbowali sami tworzyć gry matematyczne. Trochę niestandardowe myślenie o matematyce. Nauka rozwiązywania problemów.

drama Drama Club (klasy 5-6)
Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności językowych poprzez udział w przedstawieniach oraz różnych scenkach sytuacyjnych i pisanie scenariuszy. W czasie zajęć będziemy pracować nad przygotowaniem przedstawienia w języku angielskim na zakończenie semestru i roku szkolnego. Stworzymy scenariusze według własnego pomysłu, przygotujemy kostiumy i dekoracje. Będziemy również odgrywać różne scenki sytuacyjne, aby rozwinąć umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

chrobry tv Chrobry TV (klasy 5-6)
W ramach zajęć uczniowie dokumentują ciekawe wydarzenia z życia szkolnego.
Uczą się nagrywania, kadrowania i montażu filmu z pomocą zaproszonych profesjonalnych kamerzystów i operatorów. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły publikowany jest odcinek „Chrobry TV”. Zajęcia odbywają się w sali informatycznej.

myslenie nie boli Myślenie nie boli (klasy 5-6)
Na zajęciach uczniowie zapoznają się z filozofią – historią filozofii oraz językiem filozoficznym. Na kanwie omawianych zagadnień oraz tekstów podejmują dyskusję oraz refleksję nad otaczającym na światem w sposób filozoficzny. Zajęcia powinny wzbudzić w uczniach refleksję nad światem, życiem i postępowaniem człowieka. Główną metodą zajęć byłoby poznanie jednej myśli filozoficznej lub działalności filozofa, następnie postawienie pytań i dyskusja, aby na końcu krytyczne spojrzenie na otaczający nas świat.

spotkanie z biologia Spotkania z biologią (klasy 5-6)
Koło biologiczne skupia miłośników przyrody. Uczniowie poszerzają wiedzę biologiczną oraz kształtują postawy kreatywnych badaczy. Młodzież ma okazję oglądania interesujących filmów edukacyjnych, brać udział w zajęciach mikroskopowania oraz przygotowywania prezentacji multimedialnych. W czasie zajęć koła biologicznego uczniowie przygotowują się także do konkursów przedmiotowych i tematycznych z zakresu biologii, ekologii oraz zdrowego stylu życia.

eksperymentatorium Eksperymentarium (klasy 5-6)
W trakcie zajęć uczniowie będą odkrywali świat poprzez obserwacje, badania i eksperymenty z obszaru chemii i fizyki. Uczniowie nauczą się konstruktywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Posiądą umiejętności stosowania procedury badawczej w naukach przyrodniczych. Zajęcia obejmą następujące moduły tematyczne: W kropelce wody, W kręgu światła, Mikroplaneta, czyli eksperymentarium uczniowskie. W ramach zajęć uczniowie między innymi będą badać próbki wody pochodzące z różnych źródeł, zbudują peryskop, kamerę otworkową, założą niewielki sztuczny ekosystem, gdzie będą obserwować procesy i zjawiska zachodzące w przyrodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi wpływu wody i światła.

dzialamy w etwinning Działamy w eTwinning (klasy 6)
Współpracujemy z innymi szkołami z całego świata w ramach programu e-twinning. Wymieniamy doświadczenia i poglądy w języku obcym. Poznajemy inne kultury. Pracujemy zespołowo aby osiągnąć  konkretny cel – produkt działania, rozwijamy umiejętności obsługi programów komputerowych.

teatr Teatr (klasy 6)
Wspólny wybór utworów literackich do prezentacji; tworzenie scenariuszy przedstawień; praca nad spektaklem – doskonalenie dykcji i emisji głosu; ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi; ćwiczenia wyrażania emocji ruchem, gestem, mimiką. Projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów. Dobór muzyki, tworzenie układów choreograficznych. Przygotowanie inscenizacji i uroczystości szkolnych – prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną (np. dom kultury, dom dziecka…)
Udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych.

akademia mistrzow Akademia mistrzów (klasy 7-8)
Celem zajęć jest systemowa praca nad rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, obejmująca przygotowanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych. Zajęcia są prowadzone z przedmiotów objętych programem konkursów przedmiotowych w województwie lubelskim, tj. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, geografii, biologii, fizyki i chemii.

Szkoła