• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

Obiady do szkolnej stołówki zapewnia firma cateringowa – „Symfonia Smaku”. Od kilku lat obsługuje ona przedszkola i szkoły podstawowe w Lublinie i okolicy, co daje wysoką gwarancję naszej satysfakcji ze świadczonych usług. Więcej informacji o firmie „Symfonia Smaku”: http://symfoniasmaku.com.pl/

Cena obiadu wynosi 9,00 zł.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW:
1. Dziecko może korzystać z obiadów po dostarczeniu przez rodzica deklaracji korzystania z obiadów.
2. Opłaty za obiady należy uiszczać z góry za cały miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Informacja o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu wywieszana jest na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.
3. Opłaty za obiady należy uiszczać na konto:
Dane: SYMFONIA SMAKU
Numer konta: 15 1020 3147 0000 8102 0127 6351
Tytułem: imię i nazwisko oraz klasa do której uczęszcza uczeń
4. W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie, fakt ten należy zgłosić w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie szkoły, lub telefonicznie pod numerem 81 524 70 94. UWAGA! (nie dotyczy klas 0-III)!
Należność za obiady odwołane będzie odejmowana od kwoty naliczonej za dany miesiąc. W przypadku nieodwołania obiadu odliczenia nie będą dokonywane.
5. Rezygnacje z obiadów w trakcie roku szkolnego przyjmowane są tylko osobiście w sekretariacie szkoły.
6. Aktualną informację o nadpłatach i niedopłatach za obiady możecie Państwo uzyskać: w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, mailowo – zapytanie należy wysłać na adres: ewelina.sawka@sfera.lublin.pl, lub telefonicznie pod numerami 81 524 70 94, 785-885-300.
7. DIETY – rodzice dzieci, które wymagają specjalnie ułożonej diety proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

 

Szkoła