• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Podczas zajęć koła przyrodniczego uczniowie klas 4a, 5b i 5c wykonali makiety idealnego miasta.

Pierwszy etap pracy to planowanie, co powinno się znaleźć na makiecie, aby było to idealne miasto oraz projektowanie na arkuszu papieru. Kolejne zadanie to formowanie z masy solnej naturalnej rzeźby terenu, rzek, jeziora i morza. Następnie uczniowie zajęli się zagospodarowaniem terenu, uwzględniając potrzeby człowieka i zachowanie naturalnej przyrody. Zaplanowane zostały miejsca pracy i odpoczynku, ekologiczny zakład przemysłowy, pole z panelami słonecznymi oraz budynki ogrzewane energią słoneczną. Na makietach znalazły się również naturalne kolorowe łąki, lasy , doliny rzeczne i plaże. Prace zostaną zaprezentowane kolegom z młodszych klas.

Obejrzyj zdjęcia z tych ciekawych zajęć.