• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

2018 to rok stulecia niepodległej Polski. W ciągu całego roku społeczność naszej szkoły angażuje się w realizację projektu „Od Chrobrego do Piłsudskiego”. Nawiązujemy do twórców państwa polskiego i do dziejowych wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.


Cele projektu:

  • uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

  • przegląd najważniejszych dla historii kraju wydarzeń i postaci,

  • inspirowanie do działań na rzecz rozwoju wolnej ojczyzny,

  • kształtowanie postawy nowoczesnego patriotyzmu.

Podejmowane formy aktywności

Forma Termin Adresaci Odpowiedzialni
„Lublin 1918” – wykonanie plakatów marzec – kwiecień klasy 6-8 K.Koch-Ostrowska
„Ojczyzna – polszczyzna” – konkurs poprawności językowej kwiecień klasy 7 K.Mikos

Wykonanie plakatów w języku angielskim „Zapraszamy do Polski – Welcome to Poland”

 

maj klasy 4 B.Misztal

„Wspomnienia o Niepodległej” – wystawa zdjęć

 

październik klasy 4-8 A.Jaklińska
Udział w projektach ogólnopolskich o tematyce historycznej i patriotycznej: „BohaterON”, „Historionauci” wrzesień – grudzień klasy 6-8 M.Chaciołka
„Selfie z Niepodległą” – konkurs literacki i fotograficzny październik klasy 4-8 M.Chaciołka

Prace techniczne: kolaż o tematyce patriotycznej i szycie flag narodowych

 

październik – listopad klasy 4-5 A.Malik

Konkurs plastyczny „Ja w mojej Ojczyźnie”

 

listopad klasy 1-3 K.Koch-Ostrowska
„Lublin 1918” – wystawa prac listopad klasy 6-8 K.Koch-Ostrowska
Konkurs recytatorski wierszy o Polsce listopad klasy 1-3 i 4-6 L.Figura-Olszyńska i W.Foltyńska
Montaż słowno-muzyczny "Święto Niepodległości w oczach dziecka" 9 listopada klasy 1-3 A. Denys, R. Adasik

Inscenizacja rocznicowa „Opowiedz nam, Polsko”

 

9 listopada klasy 4-8 M.Chaciołka, J.Krenz

Koncert pieśni patriotycznych

 

listopad wszystkie klasy J.Krenz, M.Chaciołka, W.Władek
„Znam narodowy epos” – konkurs ze znajomości „Pana Tadeusza” grudzień klasy 8

K.Mikos

 

„Polskie symbole narodowe” – quiz grudzień klasy 5 A.Jaklińska

Spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje

 

październik – grudzień klasy 6-8 M.Chaciołka
Projekt Stowarzyszenia TERRAZ SENIORAS „Czupiradełko i historia polskiej niepodległości” październik - grudzień klasy 2b i 3a A. Denys, B. Grodzińska
Okolicznościowe gazetki ścienne w salach lekcyjnych maj – grudzień wszystkie klasy wychowawcy
Wycieczki umożliwiające poznawanie najpiękniejszych i najciekawszych zakątków Polski oraz ważnych obiektów historycznych kwiecień – grudzień wszystkie klasy wychowawcy

Koordynatorki projektu:
Maria Chaciołka
Katarzyna Mikos