• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Pierwsza edycja Przeglądu miała miejsce w Sali Czarnej Domu Kultury przy ul Peowiaków w dn. 26-27 lutego 1999 r., a jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i średnich. W Jury zasiadali: pan Janusz Opryński (dyrektor teatru Provisorium), pani Klaudia Wengorek (pracownik naukowy Instytutu Anglistyki UMCS), pan Mieczysław Wojtas (dyrektor Teatru Panopticum), pan Jerzy Wrzos (dyrektor naukowy Szkoły Języków Obcych The Globe). Nasza szkoła (pod ówczesną nazwą Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej) zgłosiła dwie inscenizacje: Macbeth (30min.) i Three Sonnets (5 min.) i byliśmy jedną z dwóch szkół podstawowych zgłoszonych do konkursu, konkurując z 22-oma szkołami średnimi. Nasza inscenizacja Macbetha, w wykonaniu uczniów klas VII i VIII, zdobyła pierwsze miejsce dla najciekawszej propozycji teatralnej, a Joanna Różycka, uczennica kl. VII, otrzymała wyróżnienie za interpretację sonetów. Przygotowując się do Przeglądu, który był zupełnie nowym zjawiskiem, łączącym język angielski z teatrem na poziomie szkolnym, skorzystałam z gotowego scenariusza przygotowanego przez Wydawnictwo Phoenix ELT.

Program: okładka i treść

Scenariusz

Prasa