• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W dniu 20 listopada 2017 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany w naszej szkole Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas 4-6. Ta sportowa impreza otwiera obchodzony od poniedziałku Tydzień Edukacji Globalnej i została przeprowdzona jako Pokojowe Zawody Piłkarskie pod hasłem "Sport zawsze ponad podziałami". Młodzi piłkarze i piłkarki jako nazwy swoich drużyn obrali nazwy różnych krajów. Opiekę trenerską i sędziowską nad sportowcami sprawowali pani Iwona Powęzka i pan Rafał Jadach.

Cele przeprowadzonych zawodów to:

• propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci,
• zintegrowanie społeczności szkolnej wokół wspólnych działań,
• promowanie współpracy i współzawodnictwa zespołowego,
• rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas gier sportowych,
• integracja między klasowa,
• promowanie kulturalnych form zachowania zawodników i kibiców na boisku,
• propagowanie zasad fair play,
• promowanie zdrowej rywalizacji,
• upowszechnianie sportowego dopingu,
• poznanie krajów Globalnego Południa.

Turniej wzbudził wiele emocji i zaangażował ogromną większość uczniów i uczennic. Najlepsze zespoły otrzymały z rąk pani dyrektor puchary, ale wszyscy zgodnie przyznają, że najwięcej radości dała wspólna zabawa i aktywność sportowa.

Klasyfikacja końcowa
Dziewczynki
I miejsce – Włochy ( 6A )
II miejsce – Wyspy Owcze ( 5C )
III miejsce - Indie ( 6B )
IV miejsce – Norwegia ( 5A )

Chłopcy
I miejsce – Francja ( 6B )
II miejsce – Sri Lanka ( 5C )
III miejsce – Niemcy ( 5A )
IV miejsce – Samoa ( 6A )
V miejsce – Wybrzeże Kości Słoniowej ( 6C )
VI miejsce – Hiszpania ( 5B )

W naszej Galerii można obejrzeć fotoreportaż z zawodów.

Z życia szkoły