• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Szanowni Państwo!

W ramach akcji charytatywnej„Twój Dar Serca dla Hospicjum” organizowanej na terenie naszego województwa, wspierającej materialnie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia uczniowie klasy 1gb Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego zaplanowali różnorodne działania, mające na celu zbiórkę funduszy na ten szczytny cel.

9 maja odbędzie się koncert charytatywny oraz kiermasz ciast. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Inną formą zbiórki pieniędzy jest aukcja prac plastycznych naszych uczennic: Ali Wierzbickiej i Mai Zdunek (absolwentek SP im. B.Chrobrego).

Obraz 1: PEJZAŻ –olej na płótnie, wymiary 40/50cm

Obraz 2: TYGRYS – grafika, format A3

Aby nabyć którąś z prac, należy zgłosić ten fakt (podając kwotę) na facebooku Gimnazjum i Liceum Sobieskiego. Cena wywoławcza - 50 zł. Liczymy na Państwa hojność!  Zakończenie aukcji - 11 maja.

Z życia szkoły