• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie już za nami! Cała szkolna społeczność uroczyście obchodziła święto "jubilatki".

Na korytarzach i w salach lekcyjnych przygotowano okolicznościowe gazetki ścienne. 

Podczas informacyjnego apelu dyrektor "Chrobrego" Jadwiga Czerkas zapoznała uczniów z historią naszej placówki i przedstawiła plan obchodów jubileuszu. W klasach zostały przeprowadzone lekcje na temat przeszłości i dnia dzisiejszego Szkoły.

W czwartek 6 października 2016 r. wszyscy spotkaliśmy się na wyjątkowej uroczystej mszy świętej w szkolnej sali gimnastycznej. Pod przewodnictwem byłego nauczyciela religii, brata Tomasza Mantyka modliliśmy się za uczniów, nauczycieli oraz dalsze powodzenie naszej Szkoły.

Tego samego dnia pani dyrektor poczęstowała wszystkich uczniów tortem urodzinowym, a ci odśpiewali Szkole gromkie "Sto lat". 

W piątek 7 października br. w Centrum Kongresowym UP zgromadzili się uczniowie wraz z rodzicami, obecni i byli nauczyciele, absolwenci oraz przyjaciele Szkoły. Świętowali z nami goście: pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, pan Lech Sprawka - poseł na Sejm RP, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM, pan Jarosław Pakuła - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina oraz Radni Miasta Lublina: pani Monika Orzechowska i pan Michał Krawczyk. Marszałka Województwa Lubelskiego - pana Sławomira Sosnowskiego reprezentowała pani Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Lubelskiego Kuratora Oświaty, panią Teresę Misiuk reprezentowała pani Wioletta Czochar - Starszy Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty. Nie zabrakło pierwszej dyrektor Szkoły - pani Anny Pleskot oraz przedstawicieli byłych Zarządów Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjnego, które było organem prowadzącym Szkołę przez ponad 20 lat: pani Marii Dutkowskiej, pani Ewy Dziedzic, pana Waldemara Włodarczyka i pana Leszka Cygana. Swoją obecnością zaszczycili nas też dyrektorzy zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami szkół podstawowych i średnich oraz innych lubelskich instytucji. Oczywiście, wspólnie z nami świętował cały Zarząd Spółki Educo, prowadzącej obecnie Szkołę, z jej Prezesem, panem Jackiem Burym na czele.

122 dyr 129

 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu Szkoły. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła pani dyrektor Jadwiga Czerkas. Historię Szkoły przypomniała pierwsza jej dyrektor Anna Pleskot. Z uwagą wysłuchaliśmy wystąpień gości. Z dumą i wzruszeniem przyjęliśmy fakt nagrodzenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego Medalem Prezydenta Miasta Lublina, przyznanym w uznaniu wybitnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz okolicznościowym Dyplomem Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego. Pani dyrektor Jadwiga Czerkas została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta za niestrudzoną pracę na rzecz lubelskiej oświaty.

1dy 2dy 3dy

 

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna pod tytułem "Szkoła z marzeń", przygotowana pod kierunkiem pani Majki Chaciołki, pani Justyny Krenz i pana Wojciecha Władka. Uczniowie i absolwenci zaprezentowali program poetycko-muzyczny, pokazujący, jak ważne są marzenia. Przekonywali, że warto wytrwale dążyć do ich realizacji i kierować się w życiu ważnymi wartościami. Z uwagą i wzruszeniem słuchaliśmy pięknych wierszy i utworów muzycznych, ale też świetnie bawiliśmy się, oglądając żartobliwe scenki i występ Studia Tańca UDS. Widzowie z zainteresowaniem oglądali przygotowane przez pana Jarosława Agacińskiego filmy prezentujące życie codzienne Szkoły, a niejednemu łezka zakręciła się w oku podczas prezentacji archiwalnych zdjęć, nawet sprzed 25 lat. Niespodziankę sprawili wszystkim nauczyciele, którzy wystąpili w krótkiej inscenizacji. 

Na stronie internetowej telewizji LubelskaTV można obejrzeć krótką relację z uroczystości, a w naszej Galerii jubileuszowy fotoreportaż.

Z życia szkoły