• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Konsultacje z wychowawcami klas 2-3 odbywają się w dniach 26-28 października 2015 r. w terminach indywidualnie uzgodnionych z rodzicami.

Ze względu na uroczystość pasowania w klasach pierwszych i obecność na tej uroczystości naszych nauczycieli konsultacje z wychowawcami 1a, 1b, 1c oraz z nauczycielami przedmiotów zostały przeniesione na następny tydzień.

Konsultacje wychowawcze:

1a -p. M. Cięciwa 3 XI godz. 17.00 - 19.00

1b - p.J. Zyśko 3 XI godz. 17.00 - 19.00

1c - p. B. Kaczmarska 4 XI godz. 17.00-19.00

Konsultacje przedmiotowe z nauczycielami j. angielskiego, j. niemieckiego, muzyki, plastyki, informatyki, religii i w-f uczącymi w klasach 1-3 odbędą się 4 XI (środa) w godz. 17.00 - 19.00. 

Z życia szkoły